<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Levanger Hospitals slagtilfælde- og geriatriafdeling eliminerede fald med RoomMate digitalt supervision

Med RoomMate oplever de nattevagter, der arbejder alene, mindre stress, og medarbejderne har øget fokus på faldforebyggelse. Det har medført, at der ikke er sket et eneste fald i afdelingen de seneste tre måneder.

Sygehuset Levanger har funktioner inden for de fleste områder, herunder akutmodtagelse, fødeafdeling, børneafdeling, medicinske og kirurgiske klinikker og psykiatri. Der er lokalhospital til 100.000 indbyggere i den sydlige del af Nord-Trøndelag.

Store udfordringer med fald

En avdeling for Medisinsk klinikk med geriatriske pasienter og slagpasienter hadde store utfordringer med økning i fall. I 2021 hadde avdelingen 20 fall, og det var et stort En afdeling af Medicinsk Klinik med geriatriske patienter og apopleksipatienter havde store udfordringer med en stigning i fald. I 2021 havde afdelingen 20 fald, og der var et stort ønske om forandring. Et fald har store konsekvenser, både økonomisk og for den, der kommer til skade, og kan være starten på et længerevarende sygdomsforløb og tab af funktionsevne.

Et enkelt fald med hoftebrud koster i gennemsnit en million NOK og kræver mange sundhedsressourcer og træning.

Det er et vigtigt incitament til at forebygge fald, set i lyset af de demografiske ændringer, der vil ske frem mod 2035. En kommune i Midt-Trøndelag har kortlagt, at der vil ske en stigning i ældre i alderen 80-89 år med 156 pct. Det gælder formentlig også på landsbasis.

Hospitalet i Levanger startede sin vej til en løsning ved at orientere sig i markedet omkring teknologi, der var specielt udviklet til fald, og fandt en god sag fra UNN Tromsø med RoomMate.

Efter at have fået et klart billede af omkostningerne og samarbejdet med indkøbsafdelingen og IT-afdelingen, søgte afdelingen om projektmidler. De modtog en ROS-analyse fra UNN, som de brugte som baggrund for arbejdet, og udarbejdede også en ny til Helse-Midt.

Privatlivsprocedurer og samtykkekompetence

De satte sig også godt ind i de nødvendige databeskyttelsesrutiner og databeskyttelseskonsekvenser. Stk. 4-6 a, der vedrører speciallægetjenesten, var særlig vigtig i denne sag.

De gik også tidligt i dialog med Statsforvalteren om samtykkekompetence, og der er på nuværende tidspunkt ikke krav om at sende en afgørelse om samtykkekompetence til RoomMate. Der er jo ikke tale om "overvågning", men redskaber, der forebygger skader og noget, som sygehuset ifølge loven er forpligtet til at bruge.

Hospitalet i Levanger iværksatte flere tiltag, der sikrede, at implementeringen af RoomMate blev en succes i november 2021, og gevinstrealisering.

Afdelingen har haft flere succeskriterier for projektet

 • Det skal være et indre ønske om forandring
 • Medarbejdere, der ser fordelene og ledere, der faciliterer nye ideer
 • Urokkelig tro på projektet, som smitter
 • Se på hvad andre har gjort, ikke nødvendigvis find ud af alt selv, i dette tilfælde banede UNN vejen for Levanger
 • Hav et samarbejde med kommune eller institution. Sygehuset i Levanger har hele vejen igennem samarbejdet med sygehuset i Ålesund
 • Alle medarbejdere bør modtage undervisning, og i dette tilfælde bør de vide alt relateret til RoomMate. Det skaber ejerskab, engagement og ændringer i rutiner
 • I forbindelse med opstart og test har de undladt at udarbejde en særskilt procedure, hvilket betyder, at du er bundet af det, der står. Det sikrer ejerskab og gør teknologien harmløs

Gevinster hospitalet har oplevet indtil nu

 • Hospitalet har sparet penge ved at have færre ansatte om natten
 • Patienterne får lov at være i fred og sover bedre. Især vigtig for at komme sig efter funktionsnedgang eller demens. Dette kan forkorte opholdets længde
 • Nattevagterne, der arbejder alene, oplever mindre stress med underretninger på telefonen
 • Mindre aktiv supervision
 • Ikke haft fald i 3 måneder
 • Øget patientsikkerhed
 • Sikkerhed for patient og pårørende
 • Bedre udnyttelse af ressourcer
 • Skaber ro til andre opgaver
 • Fokus på risikoen for at falde er blevet meget større efter RoomMate, og det vurderes med det samme

Involvering er en nøglefaktor

Den vigtigste erfaring, som sygehuset har gjort sig, er vigtigheden af involvering. Afdelingslederne involverede tidligt alle medarbejdere og sikrede, at de lærte alle funktioner. Det førte til både engagement i projektet og løsningen og sikrer, at alle kan løfte opgaverne.
Afdelingen inddrager pårørende, inden RoomMate tages i brug, og forsikrer dem både om, hvad teknologien går ud på, og hvilke nye rutiner hospitalet nu forsøger sig med for at forbedre patientsikkerheden. Gennem god information om, hvordan det fungerer i praksis, får pårørende tillid til tiltaget, som igen kan berolige patienten.

Fokus på kvalitet og arbejdsgang

Afdelingen har ikke haft fokus på økonomi, men på kvaliteten af servicen og at ændre arbejdsgangen. De har overvejet og afprøvet flere tiltag, ud over velfærdsteknologi, herunder selepuder i hvilestole. Ikke desto mindre er det ændringen i arbejdsrutinerne, som RoomMate har skabt, som har givet mest værdi for afdelingen - for sundhedspersonale, patienter og pårørende. Velfærdsteknologi ødelægger ikke det kliniske syn – det vil være en vigtig foranstaltning i den voksende aldersdemografi.

Mere tid til opfølgning

- Det måske vigtigste, som RoomMate har bidraget til, er, at patienter, der har brug for søvn og hvile, nu kan få det uden at blive forstyrret af supervision. Det gør, at plejepersonalet om natten føler, at de har gjort et bedre stykke arbejde, siger Ingrid Elisabeth Aukrust, projektleder Fremtidens patientstue og specialudvikler Geriatri Sundhed Nord Trøndelag. Ingrid arbejder også på lægevagten på Levanger Hospital.

- RoomMate-teknologien har skabt mere ro og flow, og har også givet mere tid til opfølgning af de sygeste. Ikke at skulle opleve patientskade ved fald øger arbejdsglæden blandt medarbejderne, siger Ingrid. Ingrid mener også, at det er mere invasivt og foruroligende for patienten, at nogen sidder og følger dem hele natten end en monitor.

- 3 måneder uden fald har også øget plejernes faglige stolthed, vi arbejder nu med et højere fagligt fokus på faldforebyggelse, slutter Ingrid.

Du får hjælp fra os lige fra starten

Vi sikrer en god implementering, træning og løbende drift, så du er tryg ved Sensios velfærdsteknologi. Sammen skaber vi
#MerTidTilOmsorg