<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

RoomMate - "Hold da op, hvor er det smart!"

- RoomMate-systemet giver øjeblikkeligt plejepersonalet relevante underretninger, så de kan reagere hurtigt, f.eks. hvis nogen er faldet. Den vished giver en tryghedsfølelse hele vejen rundt, fortæller afdelingsleder Anette Røeder Bagger på Plejecenter Rude Skov i Rudersdal kommune i Nordsjælland.

I Rudersdal Kommune i Nordsjælland har man afprøvet RoomMate som værktøj til at forbedre plejen i ældreomsorgen. I slutningen af maj 2023 tog man systemet i brug på Plejecenter Rude Skov i Birkerød. 

Plejecenteret er fra 2022 og består af 45 plejeboliger, som er særligt indrettet med henblik på at skabe gode rammer for beboere med demens. 

Anette Røeder Bagger, som er afdelingsleder på Plejecenter Rude Skov, fortæller om bevæggrunden for at prøve RoomMate-systemet:

"Vi havde et ønske om at frigive flere ressourcer, især i nattevagten. Men vi gik først og fremmest ind i dette her med en klar hensigt om, at RoomMate skulle gavne beboerne.”

RoomMate er netop udviklet med henblik på at frigøre sundhedspersonalets ressourcer, så de kan prioritere bedre og bruge deres tid på dem, der har mest brug for det. Samtidig har patienter med demens ofte svært ved at udtrykke, hvis de har behov for hjælp – og her kommer RoomMates evne til at genkende potentielt farlige situationer beboerne på Plejecenter Rude Skov til gode.

Etikken skal være på plads

”Vi havde selvfølgelig nogle etiske overvejelser, inden vi gik i gang med at bruge RoomMate. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om overvågning – vi kan jo blot se et omrids af et menneske. Det handler om beboernes privatliv, og det skal respekteres. Det er heldigvis muligt med RoomMate-systemet, fordi det er anonymiseret. Det er kun ved alarmer, at anonymiteten ophæves”, forklarer Anette Røeder Bagger.

Frihed og færre forstyrrelser

Førhen måtte nattevagterne på Plejecenter Rude Skov kigge til beboerne flere gange i løbet af en nat for at sikre, at alt var i orden.

”Men man har jo den frihed som menneske, at man kan stå op om natten, også uden at blive forstyrret af en nattevagt. Og efter vi har taget RoomMate i brug, oplever vores beboere langt færre forstyrrelser, og det er meget positivt” siger Anette Røeder Bagger.

”Det digitale tilsyn betyder, at vi nu ikke længere behøver at forstyrre beboerne unødigt, og det giver dem en bedre nattesøvn.”

En anden fordel har eksempelvis været den indsigt, personalet har fået i den enkelte beboers døgnrytme. Denne viden giver mulighed for plejeplaner, der er bedre og mere individuelt tilpasset.

Samarbejde med familierne skaber tillid

Inden RoomMate blev taget i brug, havde plejecenteret en dialog med den enkelte beboers familie, så de vidste, hvad teknologien gik ud på, og hvordan den skulle forbedre beboernes pleje og sikkerhed.

 ”Vi mødte stor velvilje fra familierne, og vi fik samtykke fra alle”, fortæller Anette Røeder Bagger. ”En praktisk funktion ved RoomMate er, at man kan indstille de enkelte beboeres sensorer individuelt. Det har vi også gjort i samarbejde med deres familier.”

Også samarbejdet med Sensio, som står bag RoomMate, har fungeret godt for plejecenteret.

”Sensio har været meget hjælpsomme, også når vi har haft brug for forskellige justeringer. Vi har oplevet rigtig god service, og selve systemer er brugervenligt”, siger afdelingslederen.

’Hold da op, hvor er det smart!’

I begyndelsen var der skepsis at spore hos nogle af plejecenterets nattevagter.

”Men nu oplever vi, at plejepersonalet er meget glade for RoomMate. Det er bestemt også en aflastning for dem, og de går færre skridt og har roligere nattevagter. Vi oplever også, at vikarer siger: ’Hold da op, hvor er det smart!’”, fortæller Anette Røeder Bagger.

Trygheden er den største gevinst

Hvad har så været det bedste ved at implementere RoomMate på Plejecenteret Rude Skov?

”Den største gevinst er helt sikkert den tryghed for beboerne og deres familier, som vi har opnået,” understreger Anette Røeder Bagger.

”Systemet giver øjeblikkeligt plejepersonalet relevante underretninger, så de kan reagere hurtigt, f.eks. hvis nogen er faldet. Den vished giver en tryghedsfølelse hele vejen rundt”, slutter hun. 

De gode resultater og positive oplevelser i prøveperioden har betydet, at Plejecenter Rude Skov har valgt at fortsætte med RoomMate.

RoomMate: Sikkerhedssensor forbedrer pleje og livskvalitet i omsorgssektoren

RoomMate er et patientadvarsels- og overvågningssystem baseret på en unik 3D-teknologi, som gør brug af infrarødt lys. Systemet kan sende anonyme billeder af situationen i rummet, så sundhedspersonalet kan tjekke alarmer og foretage digitale og anonyme tilsyn uden at genere beboeren eller foretage unødvendige indgreb i privatlivet.

RoomMate kombinerer tre vigtige funktioner: 
  1. Automatisk advarsler: RoomMate registrerer potentielt farlige situationer, f.eks. hvis patienten forlader sengen, åbner døre, falder eller kalder på hjælp.
  2. Digitalt tilsyn: Gennem digitalt, anonymiseret tilsyn kan sundhedspersonalet se og tale med patienten, så de hurtigt kan vurdere, om der er behov for fysisk hjælp.
  3. Kortlægning af aktivitet: RoomMate kortlægger afvigende aktivitet hos patienten, herunder hyppige opvågninger og toiletbesøg, eller for meget tid i sengen. Denne indsigt giver bedre mulighed for individuel og tilpasset opfølgning – og bedre behandling og pleje af patienten.

RoomMate er allerede implementeret i flere hundrede kommuner i Danmark, Norge, Sverige og Island, og systemet har vist sig at være en værdifuld ressource i plejeinstitutionerne.

Med et værktøj som RoomMate er ældreomsorgen bedre rustet til at håndtere de stigende udfordringer, der følger med en aldrende befolkning og øget forekomst af demens, og samtidig kan sundhedspersonalet levere den omsorg, der er så essentiel for patienternes livskvalitet.

Du får hjælp fra os lige fra starten

Vi sikrer en god implementering, træning og løbende drift, så du er tryg ved Sensios velfærdsteknologi. Sammen skaber vi
#MerTidTilOmsorg