<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Ibestads kommun ger bättre patientvård med välfärdsteknik

Vårdpersonalen upplever en bättre arbetsmiljö och mer tid för vård med verktygen Sensio Pocket och Sensio Patientsignal.

Stort och agilt projekt

Projektet startades i april 2019 och har varit ett samarbetsprojekt mellan Ibestads kommun, Harstad IKT, Harstad Elektro och Sensio. Leveransen omfattar 18 rum i hus A med tillbyggnad B/C som är under uppförande för Ibestad Vårdhem.

Detta är ett projekt som har genomförts med smidig projektledning, särskilt mellan Sensio, Harstad Elektro och Harstad ICT.

Sensio har levererat Sensio Pocket, positionering, dörrstyrning, patientsignal och kontroll av inomhusklimat uppställda efter Ibestads vårdhems behov.

Behov av god patientuppföljning

Kommunen behövde en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen på Ibestads äldreboende, och ville säkerställa en god uppföljning för varje patient. Det fanns också en önskan om värmehantering för att individuellt justera temperaturen hos invånarna för bättre komfort.

Tjänsten har varit i drift sedan september 2020 och fungerar bra för de anställda. Internutbildning längs vägen har varit viktig för att utnyttja systemets potential, och kommunen genomför flera omgångar av internutbildning för att säkerställa full nytta av tjänsten.

Bättre resursanvändning för hälso- och sjukvårdspersonal

Äldreboendet arbetar kontinuerligt med att anpassa tekniken till befintliga rutiner och därmed stärka servicen. När det gäller nytta är det viktigaste för medarbetarna att ha överblick och kunna ge snabbare vård till patienterna.

– Alla på jobbet ser larmen och om de har hanterats eller inte. Detta säkerställer bättre resursanvändning genom effektiv personalanvändning och hantering av patienter. Det ger också trygghet i att vårdgivare enkelt kan begära hjälp från en patient, så att ett larm går till alla vårdgivare på avdelningen, direkt på en mobiltelefon. Det gör helt enkelt att vårdpersonalen kan ge bättre vård, säger Hilde Danielsen enhetschef och Erika Ribeaux Veranes chefssjuksköterska/avdelningschef på Ibestads äldreboende.

Personalen undviker att flera sjuksköterskor springer till en patient som har utlöst ett larm, de ser och får besked om att andra sjuksköterskor har tagit larmet i mobilen och är på väg till patienten. Inomhuspositionering med larmsmycken, ger en trygghet om någon befinner sig utanför anvisat område så att de enkelt kan meddela via mobilen.

Patienterna upplever i sin tur högre komfort i sitt rum och de kan individuellt ändra värme, ljus och ta ner persienner själva.

Öppen dialog

Ibestads äldreboende har varit ett komplext projekt med många parter inblandade, vilket har skapat både utmaningar och möjligheter. För kommunen har det varit viktigt att ha en öppen dialog med alla bidragsgivare och säkerställa god kommunikation.

Inom ett så brett område som välfärdsteknik är det ofta lätt att skylla på varandra när något inte fungerar, men Ibestads kommun menar att Sensio har gjort en gedigen insats för att hjälpa till, även utanför sitt ansvarsområde, för att säkerställa den bästa upplevelsen för kunden.

– I sådana projekt ser man tydligt vikten av ett bra nätverk och en väl fungerande IT-avdelning som kan ta extra ansvar för ett bra projektgenomförande, säger Stian Antonsen.

Martin Bentzen Schive, Senior Project Manager på Sensio, säger att projektet på Ibestads kommun har varit spännande, men också ibland krävande.

Sensio – en viktig bidragsgivare

"Sensio har varit involverade i projektet sedan starten och har upplevt Ibestad Vårdhem som ett projekt där många olika discipliner och system måste samverka väl för att skapa den bästa upplevelsen för kunden. Som i alla våra projekt har vi gjort vårt bästa för att ge en hög servicenivå för att säkerställa en god implementering av de produkter och tjänster vi levererar, säger Martin.

Kommunen är mycket nöjd med Sensios hantering av projektet och de fördelar som hittills upplevts.

"Vi upplever Sensio som en mycket servicevänlig och mycket kompetent leverantör, det delar med sig av kunskap och det gör driften av äldreboendet i Ibestad smidig och effektiv. Sensio har levererat en hög servicenivå och vi är imponerade av hur Martin har bidragit till helheten, inte bara Sensios åtaganden. Det har gett oss en optimal start på välfärdstekniksatsningen i kommunen, säger Stian Antonsen, chef för ICT Användarstöd i Harstads kommun, som följer upp äldreboendet dagligen.

 

Du får hjälp av oss redan från början

Vi säkerställer ett bra genomförande, utbildning och löpande drift, så att du är trygg i Sensios välfärdsteknik.