<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Velferdsteknologi gjør at eldre kan bo lenger hjemme i Welhavens gate i Oslo

Welhavens gate bygård i bydel St.Hanshaugen har brukt RoomMate siden 2016. Hovedfokuset var å kartlegge fallrisiko, vandring og uro hos beboerne, men de oppdaget raskt en rekke øvrige gevinster. Her deler Welhavens gate hvilken verdi RoomMate har skapt og hvilke erfaringer de har gjort seg de siste syv årene.

Bydel St. Hanshaugen startet å ta i bruk velferdsteknologi i 2013. I 2016 startet bydelen med å implementere RoomMate i Welhavens gate, en bygård med 10 leiligheter. Welhavens gate ble renovert for å huse innbyggere som har langtkommen kognitiv svikt, men som fortsatt er fysisk spreke. For å kunne ivareta brukerne var det behov for teknologi i tillegg til personale. 

- Fallrisiko var det vi i utgangspunktet ønsket å fange opp, samt vandring og uro. Men det vi så tidlig, var at vi samtidig kunne redusere antall personale i boligen jo tryggere vi ble på at RoomMate fanget opp det vi ønsket, forteller Mads Herfindal Haakonsen, fysioterapeut i Enhet for velferdsteknologi. 

 

Tillit til teknologien

Ved å være tidlig ute med å ta i bruk RoomMate, fikk Welhavens testet ut flere funksjoner.

- Vi fikk tidlig erfaring med hvordan man bruker fallvarsling og inn og ut av seng. Ut i fra varslinger begynte vi å se en helhet. Etter 6 måneder hadde vi blitt godt kjent med RoomMate og stolte på teknologien. Vi kunne derfor avslutte nattevakt på huset, forteller Mads.

Ved å ta i bruk digitalt tilsyn som RoomMate, kan man redusere fysiske tilsyn hos pasienter på både dag og nattestid, og man mottar varsler dersom sensoren detekterer uro, opp/ned i seng, roping og lignende.

 

 "Vi begynte etter hvert å se mer på hvordan vi kan fange opp uro, aktivitetsmønstre og endringer, samt informasjon om brukerne og uroen på huset generelt – og endring i funksjon og form hos de forskjellige brukerne"

Mads Herfindal Haakonsen, fysioterapeut

 

Muligheten til å bo hjemme lengre

I Bydel St. Hanshaugen var det i 2016 en seksjon som het Hverdagsmestring, som fokuserte på egenmestringen hos brukerne – og et av målene var at brukerne kunne bo så lenge som mulig i hjemmet sitt. Etter å ha sett Welhavens Gate sine erfaringer med bruk av digitalt tilsyn, ønsket bydelen å prøve RoomMate hos hjemmeboende brukerne. 

- Avdeling Hverdagsmestring fikk satt av tid, slik at det var kapasitet til å håndtere ny teknologi, samt teste og implementere produktene og uforutsette situasjoner.  Dette gjorde at det var mulig å ta i bruk RoomMate som et verktøy i hjemmetjenesten, forklarer Mads. 

Når RoomMate ble installert i hjemmene i 2017, var det seksjon Hverdagsmestring som håndterte varslene som kom inn på grunn av deres erfaring fra Welhavens Gate. - Vi hadde ansatte med erfaring, og vi hadde dedikerte ressurser og ildsjeler – noe man alltid må ha i oppstarten, forteller Mads. 

Når RoomMate ble tatt i bruk var det viktigste å prøve å kartlegge fallrisiko hos pasientene, samt kutte ned på unødvendige fysiske besøk. Men etter å ha tatt verktøyet i bruk over en periode, oppdaget hjemmetjenesten at det var flere muligheter – at det skapte en generell trygghet for brukerne gjennom hele døgnet. 

Tryggheten velferdsteknologiske produkter gir, gjør at man i større grad kan ta brukerne direkte hjem fra sykehus eller korttidsavdelinger. Når det oppstår situasjoner hos brukerne, vil varslingssystemet gjøre at man raskere kan rykke ut og utføre fysiske tilsyn, samt at man kan følge med på eventuelle endringer i brukers hverdagsmønster. Økonomisk ser man også gevinster ved bruk av digitale tilsyn, da et opphold på et helsehus som regel vil koste betraktelig mer enn å ha bruker i sitt eget hjem. 

- Vi kan montere RoomMate relativt raskt i hjemmene til brukerne og ta det i bruk. Per nå har vi mellom 45-50 brukere som har RoomMate hvorav 10 er i Welhavens Gate, 20 sensorer er ute i private boliger, og de resterende er i omsorgsboliger, forteller  teamleder Kristin Skrede. 

 

Nye muligheter for sårbare brukere

- Det er sårbare brukere. Etter samhandlingsreformen kom på plass, kom brukerne hjem fra sykehus i dårligere og dårligere stand. Vi så at det var mer komplekse sykdomsbilder enn tidligere, men at ved å ta i bruk RoomMate og andre tjenester kunne vi utsette en langtidsplass for noen av disse pasientene. Vi har også opplevd å kunne sende pasienter hjem fra langtidsplass i samråd med pårørende, fordi vi har sett hvor bra digitalt tilsyn kan fungere i hjemmet til pasientene, forteller Mads. 

Når Welhavens Gate tok i bruk RoomMate i 2016, erfarte de at det tok tid for de ansatte å bli kjent med velferdsteknologien og å bruke det som et verktøy i vurderinger av brukerne.

 - Teknologien er et verktøy, vi må jobbe mer tverrfaglig rundt brukerne og bruke verktøyet til å plukke opp endringene. Dette for å ta vare på de mer sårbare og komplekse brukerne. Vi har sett en endring det siste året, hvor henvendelsene rundt brukerne er mer komplekse, og trygghet er det som er helt vesentlig. Det kan også være en trygghet for tjenesten og for pårørende. Ikke nødvendigvis konkrete hendelser der det er opplevd fall, men hvor brukernes sykdomsbilde kanskje er mer kompleks, og trenger mer trygghet ved at man kan varsle "det første fallet". Det er en endring som gjør vurderingene mer komplekse og mer spennende, og som gjør at vi kan nå ut til enda flere, forteller Mads. 

 

Nøkkelen til suksess

Ved implementering av nye digitale løsninger, vil det også komme utfordringer, og bydel St. Hanshaugen har erfart at tydelig mål underveis er nøkkelen til suksess. At ledelsen er involvert og setter av ressurser til opplæring, forankrer og er interessert i hva som kreves og hva man får igjen for det.

- Du må satse litt og ha en del antall RoomMate for at hjemmetjenesten skal få erfaring og dra nytte av det – du må være i kontakt med teknologien hver dag. Hos oss har vi satt av 20% av stillingen til hver ressursperson til å bli kjent med hvorfor og hvordan man kan bruke teknologien, forteller Kristin.

Ved bruk av RoomMate får du oppdatert sanntidsdata og dette krever at personalet tar eierskap og stoler på produktet. Dersom varslingen slår inn på fall, kreves det også i større grad at personalet agerer raskt, og får oversikt over situasjonen. Dersom man ser flere fall hos en bruker, kan dette være en indikator på at det kan være underliggende årsaker til dette, og de ansatte kan dermed begynne kartleggingen for å finne ut om det skyldes uro, urinveisinfeksjon eller lignende. 

- Alle ansatte må med, og alle må kjenne til teknologien og kunne håndtere den. Den må bli en del av tjenesten, og man må se nytten av den. Spesielt i 2023 ser vi en endring, hvor brukerne er mer i grenseland og sårbare, og da er RM et godt alternativ til å kunne passe bedre på brukerne slik at de kan bo hjemme, forteller Kristin. 

Avslutningsvis legger Kristin til: 

- Før man implementerer velferdsteknologi, må man være klar over at man må investere, både økonomisk, i avsatte ressurser og i videreutvikling. Man kan ikke nødvendigvis kutte ned på ansatte med en gang, men kanskje du kan ha flere pasienter per ansatt, fordi du sparer tid. Det tar tid å implementere, men vi så i Welhavens Gate at vi etter hvert kunne kutte en nattevakt, og etter hvert ha færre ansatte på dag og kveld - dette ville vi ikke kunnet uten RoomMate. Med RoomMate på huset kan den ansatte ta med seg noen på tur, og de andre vil fortsatt være trygge fordi det er varslingssystem som sier fra dersom det skjer noe. Nå er det få brukere som har aktive digitale tilsyn på natt, dette fordi vi får beskjed om det skjer noe. 

Du kan se hele webinaret her, eller utdraget til Kristin og Mads under. 

 

HubSpot Video

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg