<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

På Tasta Sykehjem var valget av superbrukere avgjørende for suksess med velferdsteknologi  

Når Tasta sykehjem skulle implementere nye velferdsteknologiske løsninger, tok avdelingsleder Ingebjørg Jordbrekk et uortodokst og bevisst valg: alle superbrukerne skulle være glad i tech. Hun snakket med personalet, og kartla hvilke av de ansatte som blant annet likte å game, og satt disse inn som superbrukere. Dette førte til at de ansatte allerede to dager etter opplæringskurs i regi av kommunen, hadde lagt inn alle pasientene i systemene og var i gang med å ta i bruk den banebrytende fallsensoren RoomMate. 

Tasta Sykehjem i Stavanger kommune er et ideelt drevet sykehjem, med tilskudd fra kommunen. Sykehjemmet har seks avdelinger, og vi har tatt en prat med Ingebjørg Jordbrekk som er avdelingsleder på avdeling 1, skjermet avdeling. Ingebjørg har vært avdelingsleder i 11 år, og har ansvaret for 24 pasienter.  

Helt nye systemer

-    Jeg trives veldig godt på avdelingen, vi har stort fokus på personsentrert omsorg. MEN, alarmsystemet her har vært dårlig. Det var skikkelig gammelt, faktisk slik at man ikke fant deler til det dersom det måtte repareres – så det var kjærkomment å komme i gang med helt nye systemer, forteller Ingebjørg.  

I desember 2022 startet implementeringen av den banebrytende trygghetssensoren RoomMate på Tasta Sykehjem. RoomMate ble installert i alle rom, og de ansatte ble sendt på kurs i regi av kommunen.  

-    Det var fire superbrukere og meg selv fra min avdeling. Jeg må ærlig si at jeg ikke skjønte alt  på kurset, men ble veldig takknemlig for de superbrukerne jeg hadde valgt meg ut til å bli med, forteller hun.  

Motivasjon hos Superbrukere

Allerede et par dager etter kurset, ble en av de ansatte frikjøpt for å legge pasienter inn i systemet, og kom inn på fridagen sin for å starte opp arbeidet.  

-    Vi var veldig motivert på grunn av det gamle alarmsystemet vi hadde på plass i utgangspunktet. Jeg valgte meg ut fire superbrukere, 1 kvinne og 3 menn – og DET fikk jeg høre. Jeg ble spurt hvorfor det nesten bare var menn, men jeg lot som jeg ikke hørte det. Jeg vet nemlig at disse folkene har drevet med gaming, spillkonsoller og er kjempegode på teknikk. Det viste seg å stemme, forklarer hun.  

Når de nye systemene skulle installeres var Avdeling 1 på Tasta fort i gang. Ingebjørg forteller at superbrukerne var kjempemotiverte, og syntes det var spennende å kunne jobbe med teknikk på jobb. På avdelingen tok de i bruk telefoner og alarmer med en gang, og hadde løpende opplæring.  

-    Ved hver vakt-start viste jeg de ansatte hvordan de skulle gå inn på systemet og komme i gang. Det tok litt tid før alle hadde fått det til, men det var  viktig så vi tok oss god tid til opplæring. Da var alle i gang så fort som de kunne, forteller Ingebjørg.  

Effektivisering og arbeidsfordeling

Avdelingen som Ingebjørg er leder for, er en skjermet avdeling. Det betyr at majoriteten av pasientene ikke har samtykkekompetanse, og det krever at hun må bruke tiden sin på å innhente dette. Superbrukerne gjør det praktiske arbeidet med implementeringen og aktivere alarmer tilpasset hver pasient.  

-    De samarbeidet godt når for eksempel en seng skulle tegnes inn, alarmer skulle aktiveres, og ikke minst for å kartlegge hvilke pasienter som trengte hvilke alarmer. Det ble en del fokus på dette i starten, og vi snakket mye sammen underveis. Det betød at jeg kunne jobbe med samtykke og journalføring, forklarer hun.  

Viktigheten av åpen kommunikasjon og dialog var høyt prioritert i oppstartsfasen, og avdelingen snakket sammen hver morgen om hvor langt de var kommer, tilbakemeldinger og utfordringer. I tillegg var to ansatte fra Stavanger Kommune tilgjengelige, og kom stadig innom for å høre hvordan det gikk.  

Superbrukere på natt

-    To av superbrukerne er nattevakter, og det er som oftest på natt vi har  nytte av RoomMate, så det er fantastisk at de er superbrukere. Vi har også hatt ukentlige møter med alle superbrukerne, frem til juni. Nå har vi det ca. 1 gang i måneden for å følge opp eventuelle erfaringer og spørsmål, forteller Ingebjørg.  

Under kurset med kommunen rundt implementering og bruk av RoomMate, ble Tasta sykehjem anbefalt å sette fallalarm på pasientene. Det er anbefalt å ha dette på skjermet avdeling, da pasientene på skjermet avdeling ofte er mer urolige og vandrer mer om natten.  

-    Vi unngikk fall allerede første natten, fordi alarmen gikk av, forteller Ingebjørg.  

Gode rutiner og kommunikasjon

På avdelingen har de utarbeidet gode rutiner for å hele tiden sørge for pasientsikkerhet, og drive kontinuerlig kartlegging av pasientene. Hver gang det kommer en ny pasient til avdelingen på Tasta Sykehjem legger dagvaktene disse inn i systemet, og nattevaktene legger inn de alarmene de ser at trengs. Deretter informeres Ingebjørg, og kan videre informere pårørende.  

-    Vår nattevakt og superbruker Marcin har laget en egen gruppe på facebook messenger for alle superbrukerne og meg, og informerer alltid her dersom noe er gjort – så alle får beskjed og er oppdatert. Det synes jeg er helt genialt, forteller Ingebjørg.  

Pårørende positive til digitalt tilsyn

En av hovedgevinstene ved å ta i bruk RoomMate på natt, er den digitale oversikten det gir de ansatte og pårørende. Man unngår å vekke pasientene fysisk tre ganger på natt for å ta fysiske tilsyn, som fører til dårligere søvnkvalitet og mer uro.  

-    Vi fikk inn en ny pasient for et par dager siden, og da jeg informerte pårørende om de digitale tilsynene på natt så reagerte pårørende med å si «Å, så bra. Det føles så trygt»! Og det er akkurat det jeg opplever, de pårørende synes det er veldig bra at vi er i gang med dette, forteller Ingebjørg.  

Avslutningsvis forteller Ingebjørg om noen av suksesskriteriene for å implementere RoomMate, og generelt velferdsteknologi og helt nye systemer, på avdelingen:  

-    Du må ha gode superbrukere, og nok superbrukere. De ansatte er jo på ferie av og til, og da må noen andre kunne legge pasientene inn i systemet. Det er også en fordel om superbrukerne er gode på teknikk, da vil de raskt se hvordan ting henger sammen. Også anbefaler jeg å gå raskt i gang, bare kjør på! Det er alltid noen i kommunen som kan hjelpe hvis det er noe du lurer på. Og ellers: skryt og oppmuntre masse! Det er kjempeviktig, spesielt når man skal i gang med noe nytt, avslutter hun. 

RoomMate at night

Ingebjørg deltok på webinaret "RoomMate at night" sammen med produktsjef i Sensio Jon Slorer, og Linda Hansen, Brukerstøtte for Velferdsteknologi på Bamble Helsehus. Du kan se hele webinaret on demand her.

Du får hjelp av oss fra første stund

Vi sørger for en god implementering, opplæring og løpende drift, slik at dere blir trygge på Sensios velferdsteknologi. Sammen skaper vi
#MerTidTilOmsorg