<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Nordre Follo kommune implementerte velferdsteknologi på kun 3 dager

Kommunen ønsket våren 2020 pasientvarsling med aktiv og passiv varsling, tilstedemarkering og avstilling i beboerrom, samt RoomMate for digitalt tilsyn.

Nordre Follo Kommune ønsket en helhetlig plattform for velferdsteknologi, med pasientvarsling og RoomMate for digitalt tilsyn.

Sensio leverte i april 2020 pasientvarsling med aktiv og passiv varsling, tilstedemarkering og avstilling i beboerrom, samt RoomMate for digitalt tilsyn. Installasjonene er tilpasset brukers behov og hele eller deler av løsningene er levert til Ski Sykehus, Langhus Bo- og Servicesenter og Solborg Bo- og Aktivitetssenter. Kommunen og Sensio er i planleggingsfasen for flere leveranser.

Nordre Follo Kommune har vært en viktig samarbeidspartner for Sensio under koronaperioden og har sammen med oss utviklet gode rutiner for levering på kort varsel.

Rekordrask implementasjon

Leveransene til Ski Sykehus og Langhus Bo- og Servicesenter startet som løsning for dedikerte Korona-avdelinger. Det hastet for kommunen å få opp løsninger som ville trygge hverdagen for både de berørte og de ansatte. Kommunen og sykehjemmene hadde ikke Sensio installert fra før. For Langhus bo- og servicesenter ble bestillingen ble bekreftet fredag ettermiddag og løsningen ble rullet ut og ansatte var ferdig opplært på under fire timer mandag formiddag slik at det var klart for at koronapasientene kunne flytte inn. Løsningen besto av 13 Safemate og 13 RoomMate integrert i Sensio Pocket.  Sensio beviste her sin leveransekapasitet og smidighet som leverandør i krisetider, og fikk opp en løsning på rekordtid for Sensio (3 dager fra første møte).

«Jeg er imponert over hvor raskt Sensio klarte å snu seg rundt og levere en komplett løsning for pasientvarsling tilpasset våre behov. Løsningen med det mobile vaktrommet var intuitiv og lett å ta i bruk for ansatte.»

Roy Johansen | Digitalisering og innovasjon Nordre Follo

Nye behov for velferdsteknologi

Videre har Nordre Follo Kommune og Sensio videreutviklet sitt samarbeid og sammen avdekt ytterligere behov i kommunen. På grunn av en åpen og fleksibel plattform for velferdsteknologi, står kunden fritt til å velge den beste teknologien. Kommunen kjenner brukernes behov og Sensio fungerer som rådgiver for teknologi. Sammen finner vi den beste løsningen for brukerne; både ansatte, beboere og IKT i kommunen.

Leveransen av velferdsteknologi oppsummert

 • Leveransen viser eksempler på anvendelse av Sensio Unity plattform som en helhetlig kjerneløsning som spiller sammen med lokale løsninger for pasientvarsling og annen velferdsteknologi i kommunen
 • Installering av sykesignalanlegg i eksisterende bygningsmasse med leveranse av
  • Aktiv varsling fra bruker
  • Passiv varsling fra bruker
  • Tilstedemarkering og avstilling i beboerrom
  • Leveranse av RoomMate for digitalt tilsyn
  • Totalt driftsansvar

Vi leverer teknologi som skaper mer tid til omsorg