<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Lindeberghjemmet i Oslo kommune har fått mer tid til omsorg med DignaCare inkontinenssensor

Helsepersonell får varsler ved behov for tilsyn, og sikrer individtilpasset omsorg.

Lindeberghjemmet i bydel Alna i Oslo kommune er et nytt langtidshjem som åpnet i mars 2021. Hver avdeling har tre fløyer med åtte beboerrom, kjøkken og stue. 4/5 beboere på sykehjemmet har demens eller annen kognitiv svikt.

Hovedutfordringen avdelingen har hatt er inkontinens og lekkasjer, og sår som de har slitt med å få behandlet, fordi beboer har hatt våte bleier og ikke klart å si fra. Det var også lekkasjer i løpet av dagen eller i sengen på natten.

Bedre sårtilheling

Når det kommer til sår og DignaCare sensoren har avdelingen veldig god erfaring med særlig en beboer, som hadde mye sår nedentil og som de slet med å behandle. Det var mye urin i bleia og beboer sa ikke i fra. Men etter at avdelingen begynte med sensoren fikk de skiftet bleie mye hyppigere, særlig på dagtid. Sårene til beboeren er nå helt borte.

Fagsykepleier Gina Bruun Torvik setter på DignaCare sensor.

Pårørende positive

Når pårørende ble kontaktet av avdelingsleder for å snakke om DignaCare sensoren, så har alle vært veldig positive til tiltaket. De pårørende syntes at det hørtes ut som en god idé at deres foreldre eller besteforeldre skal få hjelp til å ikke sitte med lenge med våte bleier.

Selve sensoren er veldig lett å bruke. Så lenge man husker å ta den av og på, og ikke kaste den i søpla, så er det enkelt å bruke Digncare.

Sparer tid

Det har vært et godt samarbeid mellom sykehjemmet og Dignacare om utvikling av produktet og støttefunksjoner. Det har ført til at avdelingen har fått en bedre implementering

Det at helsepersonell får varsler når bleien skal byttes gjør at de ikke lenger bytter like mye på rutine som de gjorde før. Da var det lett for å bytte tørre bleier fordi de ble byttet automatisk før eller etter lunsj. Nå bytter de ikke bleiene før de får et varsel om at de er våte. Det sparer helsepersonell for unødvendig arbeid og beboere for unødvendig forflytning og belastning,  for mange som er ganske svake.

Integrasjon med Sensio Pocket

DignaCare kan integreres med Sensio Pocket slik at man får alle varsler fra inkontinenssensoren direkte i arbeidsflaten. Man kan også avstille varselet direkte, og journalføre bleieskift.

Vi leverer teknologi som skaper mer tid til omsorg