<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Hjemmetjenesten i Drammen kommune ble kvitt gule lapper og whiteboardtavler med IKOS samhandlingstavle

Er hverdagen preget av mange oppgaver og prioriteringer, komplekse sykdomsbilder for pasientene og ansatte med ulik stillingsprosent?

IKOS er en tjeneste som gir støtte av arbeidsprosessene i sanntid, for ansatte og ledere i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Den digitale samhandlingstavlen kan benyttes av hjemmesykepleie, sykehjem, tjenester til funksjonshemmede, rus-/psykisk helsetjeneste, tverrgående team og kontor for tjenestetildeling.

 

IKOS samhandlingstavle samler alt på et sted

Drammen Kommune kom i gang med IKOS i mai 2019. Det var en avdeling i hjemmetjenesten som var først ute, og Agathe Nevermo Rogstad er leder for denne avdelingen. Den andre avdelingen som bruker IKOS er ledet av Anette Kristine Petersen.

– Avdelingen vår har et stort volum med både pasienter og ansatte, så det er viktig med god struktur slik at driften blir smidig og velorganisert. God drift skaper større trivsel og arbeidsglede, forteller Agathe.

– Før IKOS kom, så klarte vi ikke å ha god nok oversikt over alt som skulle følges opp. Det var derfor mye frustrasjon hos både ansatte og avdelingsleder. Vi hadde en opplevelse av å være «bakpå» medgir Agathe.

I dag er alle sjekklister, beskjedbøker og whiteboardtavler borte fra avdelingen til Agathe. Alt er nå samlet på ett sted inne i IKOS-tavlen.

 

Bedre organisering av informasjon

– Det er bedre organisering av hverdagen til de ansatte, og enklere å navigere for lederne. Verktøyet er nå så godt innarbeidet, at etter en nettverksfeil i noen dager fikk avdelingen virkelig kjenne på hvordan det var uten støtten fra IKOS. Det var krevende å ikke ha oversikten, og det var en bevisstgjøring på hvor mye tavlen avlaster de ansatte, sier Agathe.

 

Endringsledelse

Ved innføring av IKOS er bevisstgjøring av endringsledelse viktig.

– Det krever ikke nødvendigvis så mye ressurser å innføre IKOS, men det er viktig at lederne har fokus på å ta i bruk verktøyet og at de daglige rutinene til ansatte blir endret. Det å koble de ansatte på til riktig tid er uvurderlig. Det er også viktig å tilpasse IKOS underveis slik at man kan optimalisere verktøyet til avdelingens behov, forteller Agathe.

Et eksempel på dette er at på avdelingen til Agathe er nå oppgavene i IKOS medisinsk rettet. De oppgavene som ikke er av medisinsk karakter blir ivaretatt på de håndholdte enhetene, som å huske støttestrømper ved besøk.

På bildet: Hanna Elisabeth Lynnebakken og Anette Gustavsen Humlebekk. Begge er fagkoordinerende sykepleiere i hjemmetjenesten og jobber på hver sin avdeling som bruker IKOS i Drammen kommune. 

 

Sammensatte pasientbehov er krevende

Nye rapporter viser at pasienter i dag har langt flere sammensatte helsebehov enn tidligere.

Marit Strandquist, utvikler av IKOS og seniorrådgiver i Sensio, mener at sykepleiere og helsefagarbeidere møter på utfordringer grunnet økningen av eldre pasienter, kronikere, psykiske lidelser, rusavhengighet og pasienter med minoritetsbakgrunn.

– Avdelingene forsøker å få oversikt over det som må prioriteres på whiteboards, gule lapper og i beskjedbøker, men det er ikke plass til alle brukerne og alt som må huskes på i disse verktøyene, sier Strandquist som har over 20 års erfaring med ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekter for kvalitet innen kommunehelsetjenesten.

Vi leverer teknologi som skaper mer tid til omsorg