<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1347482559165034&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
Kundehistorie

Frogn har tatt steget opp i 365-skyen til Sensio

Frogn kommune ble høsten 2022 en av de første kundene til å gå fra Sensio Unity-plattformen og ta steget opp i den nye Sensio 365-skyen. Frogn har gått fra å ha en plattform driftet av den lokale IT-avdelingen til å nå få alle sine plattform- og applikasjonstjenester driftet av Sensio sin egen utviklingsavdeling. Stine Slotte Gustavson er teknisk koordinator velferdsteknologi i Trygghetspatrulje og superbruker på Sensio-løsningene og har vært godt kjent med disse helt siden Ullerud Helsebygg gikk i drift allerede i 2017. Her forteller hun om deres foreløpige erfaringer etter overgangen til Sensio 365.

StineStine-Slotte-Gustavsson-525x700

 

Fordeler med Sensio 365

Hva synes du er den største fordelen med å ha tatt overgangen til Sensio 365, Stine?

– Jeg synes det er en stor fordel å kunne forholde seg til færre aktører, spesielt ved oppgraderinger.

Her har vi alltid slitt med at ingen har et tydelig ansvar for helheten, at for mye ansvar faller på superbruker. Det er ingen enkel sak å sørge for oppfølging av servere, telefoner, nettverk, varsling av helsepersonell, testing osv. og i tillegg sikre nødvendig bistand fra IT avdelingen.

Vår IT-avdeling er driftet i samarbeid med flere kommuner, og det er hundretalls ulike systemer som de skal kunne noe om. Da kan det være ressurskrevende og personavhengig å få plassert ansvarsfordelingen riktig.

Jeg startet som superbruker i 2017 med en oppfatning om at IT og softwareleverandøren snakket samme tekniske språk, noe jeg til stadighet har erfart at ikke stemmer. Jo mer komplekst, jo mer rom for misforståelser. Her er min bakgrunn fra et annet fag som Helse faktisk en fordel, det at jeg stiller spørsmål slik at det forklares tydeligere og fører til bedre avklaring og gjensidig forståelse.

I tillegg merker vi at det har vært en teknologisk rivende utvikling på Sensio-plattformen de siste årene. Vi kjørte fortsatt på en 2019-versjon av Unity når vi oppgraderte til skyen. Selve serveren var enda eldre. Jeg liker godt den nye alarmhistorikken i Sensio Pocket, og ser frem til å få på plass AD-integrasjonen og at de ansatte kan benytte personlig pålogging og enklere kunne kontakte hverandre direkte.

Fra gammel hardware til ny teknologi

Ja, det stemmer jo at dere var på en veldig gammel versjon når vi oppgraderte. Det var også derfor det plutselig ble en så rask beslutning på å flytte plattformen deres ut i skyen. De ansatte fikk ikke logget seg på tjenesten lenger?

– Ja, utfordringen her var at IT avdelingen hadde plattformen kjørende på gammel hardware gjorde det teknisk umulig å oppgradere til nyere Unity-versjon. Når man da oppgraderte Sensio Pocket appen på mobiltelefonene, så klarte ikke telefonene lenger å koble seg opp igjen til Unity hvis man først hadde logget seg ut.

Vi hadde heldigvis hatt en samhandling rundt oppgradering og vurdert muligheter for migrering på et tidligere tidspunkt, slik at vi kunne benytte oss av noe fra dette arbeidet med tanke på sikkerhet og risikovurdering.

Da det nå plutselig ble veldig hastverk å finne en løsning og vi er veldig glade for at Sensio tok utfordringen med å flytte plattformen for sykehjemmet direkte til skyen.

Prosessen her ble jo spesielt krevende fordi man samtidig måtte flytte et stort og avansert anlegg fra en 2019 helt opp til en 2022-versjon. Vi oppgraderte direkte fra 6.3 til 7.0, og her er det mange steg man «hopper over». Vi måtte derfor bruke en del tid på å vurdere rett metode. Selv om det ble litt armer og bein, tror jeg Sensio lærte mye av prosessen.

 

Utvikling og nye funksjonaliteter

Ja, det kan vi bekrefte. Det var litt av en utfordring ettersom anlegget var så stort og komplekst, og med en kombinasjon av både gamle og nye teknologier. Vi har fortsatt litt gjenstående på å gjenopprette all funksjonalitet tilsvarende det dere hadde før. Men vi har også rukket å kjøre to oppgraderinger i etterkant. Hvordan synes du disse har gått?

– Disse har gått langt bedre. I hvert fall teknisk sett. På den ene oppgraderingen før jul så kom det inn ny funksjonalitet på veggpanelene, en større endring som vi ikke rakk å planlegge med opplæring for pleiepersonell i forkant, noe vi burde ha vært tydeligere varslet om. Dette er læring som tas med videre. I tillegg kom det en endring rundt tilstede-markering som forvirret oss, men det fikset Sensio med en patch dagen etterpå slik at vi kan få litt mer tid til å forberede oss på å skulle ta i bruk dette.

Hvis supporten også kan bli litt mindre personavhengig nå som vi er kommet på en skytjeneste, så kan dette bli veldig bra. Jeg ser av utviklingen på produktene at det stadig blir økt fokus på brukervennlighet, forenkling og flere individuelle tilpasningsmuligheter i takt med tjenestemottakernes ulike behov.

Vi leverer teknologi som skaper mer tid til omsorg